Benvidos á Fonsoteca!


Thursday, 26 March 2009

Primavera

O zume renovado dos vexetais fai agromar as cores nas súas pólas espidas. O preludio dos nacementos, da luz e a calor, da beleza e as paixóns. Cambios, metamorfose insaciábel que ocultaba o inverno. Non é primavera porque o dicten os publicistas nin as multinacionais; é primavera porque flúe no noso interior unha nova ollada coa que afrontar a vida.

1 comment :

Anonymous said...

La primavera es una actitud... la primavera es un nueva oportunidad... la primavera es centrífuga... la primavera es despertar
Miss Tollo